Privatlivspolitik

Jeg har tavshedspligt og der indhentes altid tilladelse hos klienten til videregivelse af oplysninger fra behandlingen til tredie part. Oplysninger til 3. part, som kan være egen læge, kommune m.v. videregives så vidt muligt ikke uden, at det er accepteret og gennemlæst af klient. Når klienten er henvist via sygesikringen, sendes der ved opstart af behandling og afslutning af behandling en kort skrivelse til egen læge, som accepteres af klient, før det sendes til egen læge.